Oktatás

Dátum:2014 Júl, 02

Környezeti nevelés

Környezeti nevelés 01Oktatási intézményekben évek óta zajlik a környezettudatosságra nevelő programunk óvodától egyetemista korosztályig. Olyan hétköznapi témákat dolgozunk fel aktív módszerekkel, melyek elősegítik a gyerekek környezetkultúrájának kialakulását, sőt szüleikre is nevelő hatást fejtenek ki.

Témáink: hírelemzések, vásárlási szokásaink, reklámok hatása vásárlásainkra, csomagolási hulladékok, termék életút-elemzés, szolgáltatások története, fejlődése (világítás, víz, gázszolgáltatás, hulladék, üzletek, szórakozás, információ, utazás), energiahatékonyság, szívünkhöz nőtt tárgyak – egyszer használatos termékek.

A foglalkozások során felismerik a gyerekek saját felelősségüket, látják, hogy hétköznapi cselekedeteink hatással vannak a Föld állapotára. A kisebb korosztály számára legfontosabb cselekvés a játék. Olyan kiállítási anyagok segítik munkánkat, ami a ma divatos műanyag, többnyire csak látványnak alkalmas vagy technikai játékok helyett természetes anyagból készült, kreativitásra, ügyességre épülő régi játékokat mutat be. Az oktatási intézmények projektnapjain, illetve városi rendezvényeken ezzel jelennénk meg. Kézműves foglalkozáson egyszerű játékokat, eszközöket készítünk a természet anyagaiból.

2012 februárjában PMJV közgyűlése elfogadta az Ökováros-Ökorégió Programot, melynek része a Lépj! oktatási program. ezen oktatási program jelenleg megvalósuló mintaprojektjében a Pécsi Zöld Kör is aktívan részt vesz .

Eddigi eredményeink

Sok pécsi és Pécs környéki iskola igénybe vette szolgáltatásunkat. A kötelezően elkészített iskolai környezetvédelmi program kevés  konkrétumot tartalmazott, éppen ezért örömmel vették az óraadásokat. Az elmúlt évek során megközelítőleg 5600 gyerekhez jutottunk el, és azokhoz a tanárokhoz, akik aktívan részt vettek a foglalkozásokon. Előadásaink a napi életről szóltak, összefüggéseket láttattunk meg a Környezeti nevelés 02környezetünk állapota és saját egészségünk között. Legfontosabbnak a hulladék keletkezésének megelőzését és az egészséges életmód kialakítását tartottuk. Mondandónk népszerűségének egyik oka, hogy naprakész, friss információkkal színeztük. Különös figyelmet fordítottunk a szociális környezetre is, tapasztalataink szerint az átlagosnál jobban élők sokkal kevesebb ismerettel rendelkeznek a környezet állapotáról a cselekvési lehetőségekről, a vásárlói magatartásról. Célul tűztük ki, hogy egyenlő esélyeket biztosítsunk az információ eljutásában a peremkerületeken élő diákok számára is. Szívesen fogadtak bennünket ezekben az iskolákban, tartottunk órát kis létszámú korrekciós osztályokban is.

Eredményeink számszerűsítése

Idáig 148 foglalkozást tartottunk. Korcsoport szerinti bontásban: 14 óvodai csoportnál játékos foglalkozást vezettünk, 1753 alsó tagozatos tanulóhoz jutottunk el. A felsős tanárok osztályfőnöki, kémia, biológia, nyelvi és matematika órákon fogadták előadóinkat. 2180 felsőssel beszélgethettünk, meghallgattuk véleményüket, lemértük tájékozottságukat, rálátást kaptunk televíziós szokásaira. Híreket többnyire a zenei rádiócsatornákon hallanak, egy-egy mondatban, főleg tragédiákat. Foglalkozásainkon mód nyílik az előzmények és következmények feltárására, ahol a gyerekek meglepő aktivitást mutatnak. Ráéreznek saját felelősségükre, cselekvési lehetőségükre. Erősödik bennük a közösséghez tartozás érzése. Kötődése alakul ki lakóhelyéhez, magáénak érzi, nagyobb gondossággal fordul a szűkebb környezete felé. 526 szakközépiskolás és gimnazista fiatallal találkozhattunk. Nehezen megközelíthető korosztály, de igyekeztünk megtalálni az alkalmat, hogy információt juttassunk el hozzájuk. Erre alkalmasak a zöld-napok, az egészség-napok. 2010-től a Pécsi Tudományegyetem rendezvényein is rendszeresen részt vettünk, így az egyetemi hallgatókat is sikerült megszólítanunk.