Egyre nagyobb teret nyer a klímaváltozás elleni harc a döntéshozók között: több olyan projekt is elkészült, illetve készülőben van a városházán, ami a problémakör megoldására hivatott. Ezeket foglalta össze lapunknak Topán László önkormányzati képviselő, a Mindenki Pécsért Egyesület – Momentum-frakciójának tagja, a Városfejlesztési és Innovációs Bizottság Elnöke.

Topán elmondta, a klímaügy nem csak a jövő problémája. Negatív hatásokat már most is lehet érezni, csak sokszor nem vagyunk vele tisztában, hogy ezek a klímaváltozás miatt alakultak ki.

– Nyáron egyre elviselhetetlenebb a meleg, nehéz kimenni az utcára, főleg a belvárosban, ahol kevés a zöldfelület, a burkolat pedig ontja magából a hőt. Éjszaka nem lehet aludni, mert nem megy a hőmérséklet 20 fok alá. Ezek a jelenségek tovább fognak súlyosbodni. De ugyanilyen a csapadékeloszlás aránytalansága, amikor egyszerre óriási mennyiségű víz zúdul le, amit alig tudunk elvezetni. De talán nem is kellene, hiszen számos hasznos dologra tudnánk felhasználni, ha meg tudnánk helyben tartani – párologtatás, locsolás stb. Azt is mindenki érezni fogja, hogy új szúnyogfajok jelennek meg – ez is a klímaváltozás következménye – mondta.

Topán szerint ilyen ügyekben általában az emberek a helyi döntéshozók felé fordulnak, holott nyilván nem ők okozzák a globális jelenséget. Ők annyiban tudnak segíteni, hogy döntéseikkel felkészítik a várost a várható változásokra, segítik az alkalmazkodást, próbálják elérni, hogy ne súlyosbodjon a helyzet, illetve a megváltozott körülmények között is elviselhető legyen az élet.

– Pont erre való például a Települési Környezetvédelmi Program, amely felméri a város környezeti adottságait, és ennek függvényében fogalmaz meg olyan lépéseket, amelyek szükségesek az alkalmazkodáshoz. A lényeg, hogy ennek a rendkívül komplex témakörnek minden vetületével foglalkozzunk.

Több dokumentum is készül

A már elkészített, illetve felülvizsgált Települési Környezetvédelmi Programról a közgyűlés fog dönteni. Ezzel a dokumentummal rendelkeznie kell minden városnak, és meg van szabva, milyen témaköröket kell érintenie. Ez a terjedelmes program olyan problémakörökre tér ki, mint a csapadékvízkezelés, az ivóvízellátás, a hulladékgazdálkodás, lakossági tájékoztatás és szemléletformálás, a levegőminőség, a zöld infrastruktúra javítása, zajcsökkentés stb.

– Egy bizottsági ülésen arra jutottunk, hogy a dokumentum kevés gyakorlati megvalósítási lépést tartalmaz – így mi az egyes fejezetekhez szeretnénk külön-külön cselekvési terveket készíteni szakmai partnerek bevonásával – így Topán.

– Minden környezeti üggyel kapcsolatban az a meggyőződésem, hogy újabb és újabb nyilatkozatok elfogadása helyett sokkal hasznosabb, ha a már folyó munkába tud bekapcsolódni mindenki, aki fontosnak tartja a célt – mondta.

A képviselő szerint a klímaváltozás elleni harc egyik sarkalatos pontja a lakossági tudatformálás, hiszen hiába készülnek el ezek a programok és projektek, ha az emberekhez nem jutnak el, nincsenek arról informálva, mit tehetnek ők a környezetvédelem, a közlekedés, a természetvédelem, a hulladékgazdálkodás területein.

Készülőben van egy úgynevezett „biodiverzitási terv” kidolgozása is, ezt az előbb említett környezetvédelmi program is szorgalmazza. A klímaváltozás és a minket körülvevő élővilág viszonyát elemzi, azt kutatva, hogyan őrizhető meg természeti környezet sokszínűsége.

Szintén készülőben a SECAP névre hallgató Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv, ami feltétele annak, hogy a város pályázhasson uniós forrásokra energetikai és klímavédelmi téren. Ebben a hatékonyabb energiafelhasználás és kibocsátáscsökkentés mellett a káros klímahatások elleni védekezésről. Az akcióterv 2030-ig garantálná a városnak a pályázási lehetőséget.

A város elnyert egy KEHOP-os pályázatot az Ökováros-ökorégió Alapítvánnyal közösen: ez 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást jelent. Ebből kell kidolgozni a városnak egy klímavédelmi stratégiát és cselekvési tervet. Ehhez már csak az Információs és Technológiai Minisztérium támogató okirata szükséges.

Topán László elmondta, a polgármesterrel egyeztetett egy afféle Zöld Beruházási Kódex kidolgozásának javaslatát illetően is.

– Ebben a dokumentumban a fentebb ismertetett programok alapján állítanánk össze egy olyan szempontrendszert, amit a beruházók, fejlesztők elé lehetne letenni. Így például közbeszerzés, jelentősebb beruházás esetén már a tervezési folyamat során mindenki számára nyilvánvaló lehetne, mik azok a kritériumok, amiket be kell tartani, hiszen számos példát láthattunk már arra, hogy ezeket a környezetvédelem miatt fontos szempontokat utólag igyekeztek érvényesíteni.

https://www.pecsma.hu/pecs-aktual/egyre-hangsulyosabb-pecsen-a-klimavaltozas-elleni-harc/