Pécsi Zöld KörAz egyesület 1989-ben alakult baráti körként. Alapítói olyan emberek voltak, akik természetjáróként nagyon sok környezetkárosítással találkoztak, s örömmel vették, hogy tehetnek valamit ezek ellen. Ezen túl fontos feladatunknak érezzük azt, hogy a rendelkezésünkre álló valamennyi eszközzel segítsük a lakosság helyes fogyasztási szokásainak kialakítását azért, hogy a globalizációval együtt járó káros hatások (klímaváltozás, fogyasztói társadalom kialakulása, túlzott energiafogyasztás, stb.) irányába történő haladás helyett inkább a tudatos vásárlói életattitűd kerüljön előtérbe mindennapjaink során. Röviden: a környezettudatos szemléletet és gyakorlatot valljuk, és hirdetjük.

1990-től fogadunk lakossági bejelentéseket környezeti problémákról, és a mai napig a környezeti tanácsadás az egyesület fő profilja. 1993-tól különböző helyszíneken kerültek megszervezésre a Zöld Klub előadásai a város lakosságát érdeklő környezeti problémákról, illetve egy Zöld Piac került megrendezésre a pécsi Széchenyi téren. A környezetvédelmi miniszter 1993-ban “Környezetünkért” emlékplakettel díjazta az egyesület munkáját. 1994-1998 között aktív társadalmi ellenőrzést folytattunk a garéi hulladéklerakó környezetkárosításának megszüntetése érdekében, és az uránbánya felszámolásának környezetvédelmi munkálatai során. 1997-től a Környezetvédelmi Minisztérium anyagi, és a Környezeti Tanácsadók Egyesületének szakmai támogatásával létrejött a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata /KÖTHÁLÓ/, melynek tagjaként végezzük azóta is a lakossági környezeti tanácsadást. Az egyesület tevékenysége igen sokrétű, hiszen a megoldandó problémák száma folyamatosan növekszik, ahogy az emberek egyre érzékenyebbé válnak a környezeti problémákra. energiavetélkedő-31-1024x768 Nonprofit közhasznú szervezetként tevékenységünk fenntarthatósága és további terveink eredményesebb megvalósítása érdekében rendszeresen részt veszünk különböző pályázatokon, illetve örömmel fogadjuk az adózó állampolgárok személyi jövedelemadóból történő 1%-os felajánlásait. Ennek eredményeként tudjuk ellátni a lakosságot hatékony tanácsokkal, információkkal. Évek óta folyó programunk a Hulladék Munkaszövetség által indított országos „Tájsebészet”- akció, melynek régióközpontja vagyunk. Ennek célja az illegális szemétlerakók feltérképezése, és lakossági összefogással történő megszüntetése, valamint az illegális szemétlerakás megakadályozása. Megszerveztük a feleslegessé vált papír, és az elhasználódott elemek szelektív gyűjtését a PTE Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt a tevékenységet 2004-ben kiterjesztettük a Közgazdaságtudományi Karra is.  Rendszeresen részt veszünk a környezetvédelmi jeles napok (pl. Föld napja, Környezetvédelmi Világnap, Autómentes nap, Ne vásárolj semmit nap) alkalmából rendezett városi vetélkedőkön, egyéb eseményeken, és képviseljük a regionális érdekeket az országos találkozókon, szakmai konferenciákon.
Az egyesület maga is szervez szakmai rendezvényeket, legnagyobb sikerű ilyen munkánk volt a 2004. március 20-án megrendezett „Meccsek-konferencia”, amely a Baranya megyében tervezett, környezetet veszélyeztető beruházásokról (drávai vízerőmű, Zengő-hegyre tervezett lokátorállomás, bükkösdi cementgyár) szólt. 2004. őszétől részt veszünk a regionális területfejlesztési döntések meghozatalában, illetve koordináljuk a Dél-dunántúli Regionális Civil Fórum tevékenységét. A legfontosabb területfejlesztési kérdésekről, környezetvédelmi hírekről regionális környezetvédelmi hírlevelet készítettünk, melyet eljuttattunk az érdekeltek részére.

Regionális lakossági tanácsadó irodánk Pécs belvárosában, a Béri Balogh utca 3. szám alatt (az egykori takács lakásokban levő irodában) várja az érdeklődőket, leendő ügyfeleket. A már említett KÖTHÁLÓ tagjaként elsősorban általános környezetvédelmi, illetve az Energia Klub kezdeményezése nyomán létrejött Zöld Energia Hálózat tagjaként pedig energiahatékonysági kérdésekben is várjuk a lakosság megkeresését.