Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma bonyolítja le a „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” elnevezésű, nagy jelentőségű vízügyi beruházást. A projekt 13,42 milliárd Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból valósul meg a Széchenyi 2020 – Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021. december 10-én lezárult. A műtárgyak ellenőrzővizsgálatai (zárási próbák, víztartási próbák), valamint a vízkormányzó rendszer próbaüzeme megtörtént. A projekt kivitelezési munkáit az Aquaprofit Zrt. végezte. A vízkormányzó rendszer jelenleg még nem üzemel, a vállalkozó még a szükséges garanciális javításokat végzi.

A projekt tervezési területe az Ormánságot, Baranya megye déli, délnyugati, valamint Somogy megye délkeleti részét érinti. A Dráva fenéksüllyedése miatt lecsökkent talajvízszint miatt kialakult vízhiány problémát okoz az ott élők számára. A projekt célja a fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek a javítása, a vízvisszatartást, vízkészlet megőrzést támogató és a vizek mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló, a tájhasználat-váltást, az ökológiai szempontokat figyelembe vevő vízgazdálkodási rendszer megvalósítása.

A Drávagárdonynál épített vízkivételi műből az 5 m³/s nagyságú vízmennyiség egy nyomócsövön, majd egy csillapító műtárgyon keresztül jut a vízkormányzó rendszer főcsatornájába, majd innen tovább az alrendszerekbe. A nyugat-keleti irányú főcsatornából déli irányba a Siópusztai-árok, a Korcsina-csatorna, és a Sellyei-Gürü-csatorna irányába, illetve a Fekete-víz felé történik a vízpótlás.

A rendszer főbb elemei:

  • Vízkivételi mű a Dráva folyó partján Drávagárdony közelébe
  • Elosztó Főcsatorna (Siópusztai-csatorna → Lugi-csatorna → Körcsönye-csatorna)
  • Felvízszint tartást biztosító duzzasztók
  • Kieresztő műtárgyak, oldalműtárgyak
  • Monitoringot szolgáló műtárgyak
  • Komplex hasznosítású tározó, medertározó (Sellyei-tó, Körcsönyepuszta vizes élőhely, Régi-Fekete-víz medertározó)
  • Fotovoltaikus naperőmű

A vízelosztó rendszer meglévő és új mederszakaszokból áll, amelyekben a vízszinteket és vízhozamokat az egyes ágakban lévő vízépítési műtárgyak szabályozzák. A vízkivételi mű és a főbb műtárgyak a helyszíni működtetésen túl távvezérléssel a DDVIZIG pécsi központjából, illetve a Drávasztárai Felügyelőségéről irányíthatóak. A vízkivételi mű és a műtárgyak környezetében kamerarendszer működik, mely riasztást küld illetéktelen behatolás estén.

A vízkormányzó rendszer három üzemállapotban fog üzemelni, vízpótlási, vízvisszatartás és vízkárelhárítási üzemállapotban. Vízpótlási időszakban a Drávából átemelt víz biztosítja a medrek vízellátását. Vízvisszatartási üzemállapotban a műtárgyak (duzzasztók) segítségével biztosított a medrekben a vízszint. Vízkárelhárítási üzemállapotban biztosítani kell a nagyvizek biztonságos leürülését a rendszerből, hogy káros elöntések ne forduljanak elő.

Általános esetben a három alap üzemállapot egy éven belül általában a következőképpen oszlik meg. Az ősz elejétől a tél végéig általában a vízkárelhárítási és vízvisszatartási üzemállapotok váltakozhatnak, az adott év időjárásától függően. Amennyiben kevéssé csapadékos időjárás jellemezte a telet és a tavaszt, a nyár elejétől a vízpótlási üzemállapot következik, amely általában a nyár végéig tart.

Az országosan kiemelt beruházás eredményeként a térség vízháztartása kiegyenlítettebbé, kiszámíthatóbbá válik, ez mind a mezőgazdaság, mind a települések élete, mind pedig a természeti környezet szempontjából kedvező lépés.

További információ:

Cser Valéria projektmenedzser,

tel.: +36 72 506 306;

cser.valeria@ddvizig.hu;

osdravaprojekt.ovf.hu; www.ovf.huwww.ddvizig.hu

Forrás: Aquaprofit Zrt.