Összefogás

Dátum:2014 Júl, 02

Civil összefogás

Civil egyeztetésA területfejlesztési/környezeti ügyekben hozott önkormányzati, közigazgatási, illetve hatósági döntések és határozatok társadalmi elfogadottsága – kormányzati és lokális szinten egyaránt – nagymértékben függ a civil szakértői háttértől és a civil kontroll működésétől. A civil szervezetek a társadalmi problémák kezelésén túl aktív, ezzel szemben Magyarországon nem feltétlenül eredményes szerepet vállalnak a döntéshozatali mechanizmusokban, képviselik az egyes társadalmi csoportok érdekeit, valamint ellenőrizve a döntéshozók munkáját, egyúttal részben legitimálják működésüket. A fejlesztési, beruházási vagy környezeti szempontokat érintő döntések, stratégiák, programok kidolgozásának a hatályos jogszabályok alapján az Európai Unió tagországaiban – így hazánkban is – szerves részét képezi a társadalmi vita, így a központi célok mellett érvényesülhetnek a különféle társadalmi csoportok érdekei is.

Területfejlesztési és környezetvédelmi témában egyedülálló a régióban kezdeményezésünk, 2007-től az Nemzeti Civil Alap segítségével civil hírlevelet adtunk ki, 2000 példányszámban, tűzve, újrahasznosított papíron. A Pécsi Zöld Kör civil egyeztető programjai eredményeként a régiót érintő környezet- és természetvédelmi, valamint területfejlesztési kérdésekről aktuális információkhoz jutottak a civil szervezetek és az egyéb érintett személyek, önkormányzatok. Lehetővé vált a kistérségi, megyei, illetve regionális civil egyeztető fórumok (CEF) közötti információcsere, továbbá hatékonyabb lett a környezetvédelmi és területfejlesztési döntések meghozatala során a civil kontroll. Jelenleg szervezetünk a civil összefogás és környezeti ügyekben való együttműködés legfőbb koordinátora a dél-dunántúli régióban, szakjogászunk Dr. Pánovics Attila, a Dél-Dunántúli Regionális Civil Fórum elnöke.